جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی تومورها و کیست های خوش خیم و بدخیم فک و صورت

انجام خدمات جراحی تومورها و کیست های خوش خیم و بدخیم فک و صورت توسط * جراح فک و صورت اصهفان اقای دکتر هادی مشکل  گشا.

جهت استفاده از این خدمت و ارتباط با ما و گرفتن وقت مشاوره و ویزیت به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید

دکتر هادی مشکل گشا

جراح فک و صورت اصفهان

تماس با ما