جراح دهان، فک و صورت اصفهان کشیدن دندان

کشیدن دندان و خارج کردن دندان هایی که در موقعیت دشوار قرار گرفته اند از خدمات تخصصی اقای دکتر هادی مشکل گشا می باشد.

آقای دکتر این خدمت را با دانش و تخصص بالا انجام می دهند.

جهت استفاده از این خدمت و ارتباط با ما و گرفتن وقت مشاوره و ویزیت به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید

دکتر هادی مشکل گشا

جراح فک و صورت اصفهان

تماس با ما