کراس بایت دندانهای قدامی

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite )

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite ) در حالت نرمال می بایست دندانهای فک بالا 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که در مورد یک یا چند دندان این حالت معکوس باشد یعنی دندان بیشتر بخوانید

ناهماهنگی خط وسط دندانها

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین)

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین) خط میانی قوس دندانهای بالا و پایین را میدلاین می گویند . در درجه اول می بایست میدلاین فک بالا با خط میانی صورت و میدلاین فک پایین با خط میانی صورت هماهنگ باشد و بیشتر بخوانید

وجود فاصله در بین دندانها

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing)

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing) در این نوع ناهنجاری معمولاً فک بزرگ از پدر و دندانهای کوچک از مادر به ارث گرفته می شوند . در اینصورت به علت کوچکی دندانها و به دلیل فضای اضافه موجود در قوس بیشتر بخوانید

نامرتبی و شلوغی دندانه

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding)

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding) شایعترین علتی که بیمار برای درمان ارتودنسی مراجعه می نماید ، نامرتبی و شلوغی دندانها است . این امر به علت عدم تناسب فکین با دندانها است . به طور مثال اگر بیماری فک کوچک خود بیشتر بخوانید

بزرگی فک پایین

بزرگی فک پایین

بزرگی فک پایین (Mandibular prognathism) این ناهنجاری که شاید بتوان از آن به عنوان سخت ترین مشکل فکی نام برد ، چندان به درمانهای متحرک که معمولاً شامل چانه بند می باشد ، پاسخ نمی دهد . کتاب های معتبر ارتودنسی بیشتر بخوانید

بزرگی فک بالا

بزرگی فک بالا

بزرگی فک بالا (Maxillary protrusion) در بعضی موارد ممکن است فک بالا بزرگ و جلو قرار گرفته باشد که در اصطلاح به آن Maxillary protrusion گفته می شود . در این صورت برای عقب بردن فک بالا می بایست از دستگاههای خارج دهانی بیشتر بخوانید

شکاف لب و کام

شکاف لب و کام

 لب شکری یا شکاف لب و کام چیست؟ یکی از نقایص مادرزادی شایع شکاف لب و کام است . هنگامی این شکاف ها روی می دهند که بافت کافی برای ایجاد لب و کام وجود ندارد . پارگی یا بسته بیشتر بخوانید

ارتودنسی جراحی

ارتودنسی جراحی یا درمان ارتوگناتیک

ارتودنسی جراحی یا درمان ارتوگناتیک (Orthognathic surgery) چیست؟ درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک برای بعضی از بیماران ترسناک است . این مسئله نشان دهنده آن است که در این زمینه اطلاعات کافی وجود ندارد . مهم ترین مسئله در بیشتر بخوانید

اورجت زیاد

اورجت زیاد

اورجت زیاد (Increased overjet) در شرایط نرمال دندانهای قدامی فک بالا باید حدود 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که دندانهای فک بالا بیشتر از 2 میلیمتر از دندانهای فک پایین فاصله داشته باشند بیشتر بخوانید

جراح فک و صورت اصفهان درمان با جراحی فک و صورت

درمان با جراحی فک و صورت

در این مطلب از سایت دکتر هادی مشکل گشا جراح دهان فک و صورت اصفهان به برسی موضوع: درمان با جراحی فک و صورت پرداخته ایم. لطفا تا پایان مطلب را مطالعه کنید و در صورت داشتن هر گونه سوال، بیشتر بخوانید