احساس درد در ناحیه فک

احساس درد در ناحیه فک

احساس درد در ناحیه فک | مفصل فک (TMJ)، اتصال دهنده فک پایین به استخوان سر و مفصلی است که باعث میشود استخوان فک پایین متحرک باشد. سندرم TMJ بیماری عضلات و اعصاب ناحیه مفصلی است که به علت آسیب بیشتر بخوانید