ارتودنسی جراحی

ارتودنسی جراحی یا درمان ارتوگناتیک

ارتودنسی جراحی یا درمان ارتوگناتیک (Orthognathic surgery) چیست؟ درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک برای بعضی از بیماران ترسناک است . این مسئله نشان دهنده آن است که در این زمینه اطلاعات کافی وجود ندارد . مهم ترین مسئله در بیشتر بخوانید