* متخصص ایمپلنت اصفهان

ایمپلنت های دندانی درمقابل تاج ها!

* متخصص ایمپلنت اصفهان | دکتر هادی مشکل گشا | drhadimoshkelgosha.ir مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه   مقایسه ایمپلنت های دندانی با روکش های لمینیت پرسلن مانند مقایسه ماشین با ماشین چمن زنی است. هر دو دارای 4 چرخ هستند بیشتر بخوانید