متخصص ایمپلنت در اصفهان

انواع عمل های بازسازی استخوان فک

انواع عمل های بازسازی استخوان فک – یک عمل بازسازی استخوان که اغلب کمتر استفاده میشود، استخوان سازی کششی distraction osteogenesis نام دارد. این عمل برای افزایش ارتفاع استخوانی که بیش از حد کوتاه است، استفاده میشود. این عمل ابتدا بیشتر بخوانید