بزرگی فک پایین

بزرگی فک پایین

بزرگی فک پایین (Mandibular prognathism) این ناهنجاری که شاید بتوان از آن به عنوان سخت ترین مشکل فکی نام برد ، چندان به درمانهای متحرک که معمولاً شامل چانه بند می باشد ، پاسخ نمی دهد . کتاب های معتبر ارتودنسی بیشتر بخوانید