دکتر هادی مشکل گشا | جراح فک و صورت اصفهان | متخصص ایمپلنت اصفهان

کرانیوسینوستوزیس در جمجمه نوزاد چیست؟

کرانیوسینوستوزیس در جمجمه نوزاد چیست؟ بیماری جمجمه نوزاد کرانیوسینوستوزیس یک بیماری نادر است که در آن جمجمه نوزاد به درستی رشد نمی کند و سر او به شکل غیرعادی در می آید. همیشه نیاز به درمان ندارد، اما ممکن است بیشتر بخوانید