درد فک پایین نشانه چیست؟

درد فک پایین نشانه چیست؟

درد فک پایین نشانه چیست؟ درد نوروپاتیک: این نوع از درد بلند مدت زمانی رخ می دهد که اعصاب آسیب دیده و سیگنال های درد را به مغز ارسال می کنند. این درد می تواند پیوسته باشد و یا از بیشتر بخوانید