درد کردن فک پایین حاکی از چه بیماری است؟

درد کردن فک پایین حاکی از چه بیماری است؟

درد کردن فک پایین حاکی از چه بیماری است؟ مشکلات دندان و دهان: این ها می توانند شامل بیماری های لثه، خرابی دندان، شکاف دندان، دندان آسیب دیده، یا آبسه باشند. جراحت: شایع ترین علت درد فک، جراحت در فک بیشتر بخوانید