جراح دهان، فک و صورت اصفهان دلایل عمده جراحی فک

دلایل عمده جراحی فک

علت جراحی فک جراحی فک یکی از عمل های زیبایی می باشد که برای ترمیم ناهنجاری های اسکلتی و دندانی جزئی و اساسی انجام می شود. علاوه بر اینکه این جراحی به منظم کردن فک و دندان ها و افزایش زیبایی بیشتر بخوانید