علت ایمپلنت ناموفق

علت ایمپلنت ناموفق

منظور از ایمپلنت ناموفق چیست ؟ ایمپلنت های دندانی به عنوان * درمان برای بی دندانی شناخته می شود و در این درمان ، پایه ای در درون استخوان قرار می گیرد و به استخوان فک جوش می خورد. هر بیشتر بخوانید