متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان

از کجا می توانم یک دندانپزشک اطفال در اصفهان پیدا کنم؟

متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان : دکتر مریم حاجی احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو مرکز تحقیقات علوم دندانی دانشکده دندانپزشکی اصفهان رتبه دورقمی آزمون کنکور سراسری ١٣٨١ و دستیاری ١٣٨٧ رتبه دوم آزمون بورد تخصصی کشور ١٣٩٠ بیشتر بخوانید