مدت زمان جراحی ایمپلنت

مدت زمان جراحی ایمپلنت

مدت زمان جراحی ایمپلنت کاشت دندان کاشت فاز 1 – ارزیابی و آماده سازی این شامل همه چیز ، از کشیدن دندان گرفته تا پیوند استخوان (در صورت لزوم) می باشد. سی تی اسکن انجام می شود و پزشک دندانپزشکی بیشتر بخوانید