مراقبت های جنیوپلاستی

مراقبت های بعد از جنیوپلاستی چیست؟

مراقبت های بعد از جنیوپلاستی چیست؟ مراقبت های جنیوپلاستی دستورالعمل های مراقبت های بعدی برای ایمپلنت های جراحی مشابه روش های جنیوپلاستی کشویی است. افراد ممکن است متوجه تورم، قرمزی یا کبودی جزئی شوند که باید خود به خود برطرف بیشتر بخوانید