مشکلات لثه بعد از کاشت ایمپلنت دندان

مشکلات لثه بعد از کاشت ایمپلنت دندان

بسیاری از مراجعین هستند که بعد از کاشت ایمپلنت دندانی دچار مشکلاتی در ناحیه لثه خود می شوند و خب این مشکلات می توانند بسیار خطر آفرین باشند و اگر به آنها توجه نشود، مابقی دندان ها را هم تحت بیشتر بخوانید