ناهماهنگی خط وسط دندانها

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین)

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین) خط میانی قوس دندانهای بالا و پایین را میدلاین می گویند . در درجه اول می بایست میدلاین فک بالا با خط میانی صورت و میدلاین فک پایین با خط میانی صورت هماهنگ باشد و بیشتر بخوانید