پیش گیری از بروز درد فک پایین

پیش گیری از بروز درد فک پایین

پیش گیری از بروز درد فک پایین : دانستن علت درد فک پایین، برای جلوگیری از بازگشت درد مهم است برخی از اقدامات پیشگیرانه اولیه ممکن است مفید باشند و این موارد عبارتند از: پرهیز از خوردن غذاهای ترد، آدامس، جویدن بیشتر بخوانید