انواع بریس های ارتودنسی

انواع مختلف بریس‌های ارتودنسی کدام هستند؟

انواع مختلف بریس‌های ارتودنسی کدام هستند؟ انواع بریس های ارتودنسی مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه بریس های فلزی بریس های فلزی ثابت با براکت، باند و سیم انعطاف پذیر به دندان ها متصل می شوند. این بریس ها ممکن است بیشتر بخوانید