جراح فک و صورت اصفهان تاثیر سیگار و الکل بر ایمپلنت

سیگار و الکل چه تاثیری بر ایمپلنت دندان دارند؟ | تاثیر سیگار و الکل بر ایمپلنت

تاثیر الکل و سیگار بر روی ایمپلنت دندان تاثیری منفی و مخرب است. الکل و سیگار به تنهایی اثرات منفی زیادی بر روی بدن دارند و در این حالت ایمپلنت های دندانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. متاسفانه برخی از بیشتر بخوانید