جراح دهان، فک و صورت اصفهان انواع جراحی فک

انواع جراحی فک

انواع جراحی فک اصلاح اپن بایت از این نوع جراحی جهت اصلاح ناهنجاری مربوط به فک استفاده می شود. طی این روش ابتدا برشی روی فک ایجاد می شود، سپس قسمتی از استخوان فوقانی که روی دندان قرار گرفته خارج بیشتر بخوانید