جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی کشیدن دندان

جراحی کشیدن دندان

جراحی کشیدن دندان وقتی لازم باشد برای کشیدن دندانتان به جراح فک مراجعه کنید، یعنی شرایط آن کمی پیچیده است و محدود به یک کشیدن ساده نمی شود. وقتی دندان از لثه ها بیرون زده باشد، دندانپزشک خیلی راحت آن بیشتر بخوانید