احساس درد در ناحیه فک

احساس درد در ناحیه فک

احساس درد در ناحیه فک | مفصل فک (TMJ)، اتصال دهنده فک پایین به استخوان سر و مفصلی است که باعث میشود استخوان فک پایین متحرک باشد. سندرم TMJ بیماری عضلات و اعصاب ناحیه مفصلی است که به علت آسیب بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی فک

سوالات رایج در مورد جراحی فک!

با توجه به پرسش های رایج مراجعه کنندگان و راحتی و دسترسی سریع مراجعه کنندگان به سوالات رایج در این مطلب به پاسخ به سوالات رایج در مورد جراحی فک! شما دوستان و مراجعه کنندگان عزیز پرداخته ایم. لطف در بیشتر بخوانید