* متخصص ایمپلنت اصفهان

ایمپلنت های دندانی درمقابل تاج ها!

* متخصص ایمپلنت اصفهان | دکتر هادی مشکل گشا | drhadimoshkelgosha.ir مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه   مقایسه ایمپلنت های دندانی با روکش های لمینیت پرسلن مانند مقایسه ماشین با ماشین چمن زنی است. هر دو دارای 4 چرخ هستند بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟

جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟

 جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟ جراحی فک در برخی موارد که ناهنجاری های فکی به میزانی شدید است که امکان مخفی کردن آن به تنهایی با ارتودنسی وجود ندارد، لازم است این مشکل تنها به وسیله جابه جایی بیشتر بخوانید