آشنایی با متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

آشنایی با متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

تخصص جراحی دهان ، فک و صورت چیست؟ این تخصص یکی از تخصص های ده گانه در دندانپزشکی است. این حرفه شامل تشخیص و درمان بیماری ها، صدمات و نقایص مربوط به هر دو جنبه کاربردی و زیبایی شناختی اعم بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک

تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک

تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک بیشتر اوقات بیماران فکر می کنند جراح فک با دندانپزشک فرقی ندارد. تفاوت این دو پزشک به آموزش هایی که دیده‌اند برمی گردد و از آنجایی که تخصص های متفاوتی دارند، خدمات متفاوتی هم بیشتر بخوانید