عوامل موثر بر عمر ایمپلنت

عوامل موثر بر عمر ایمپلنت

عوامل موثر بر عمر ایمپلنت توجه داشته باشید که طول عمر کاشت دندان شما به چندین عامل بستگی دارد که عبارتند از: نحوه مراقبت از ایمپلنت عمل شفاهی شما چقدر خوب مراقبت کرده و ایمپلنت دندان خود را حفظ می کنید ، بیشتر بخوانید