تعویض ایمپلنت دندان

تعویض ایمپلنت دندان چگونه است؟

تعویض ایمپلنت دندان در برخی موارد ، یک کاشت جدید می تواند بلافاصله به همراه یک روش پیوند استخوان در محل قرار داده شود تا از کاشت جدید پشتیبانی کند. این گزینه جایگزینی کاشت فوری باعث صرفه جویی در وقت بیشتر بخوانید

علت ایمپلنت ناموفق

علت ایمپلنت ناموفق

منظور از ایمپلنت ناموفق چیست ؟ ایمپلنت های دندانی به عنوان بهترین درمان برای بی دندانی شناخته می شود و در این درمان ، پایه ای در درون استخوان قرار می گیرد و به استخوان فک جوش می خورد. هر بیشتر بخوانید

عوامل موثر بر عمر ایمپلنت

عوامل موثر بر عمر ایمپلنت

عوامل موثر بر عمر ایمپلنت توجه داشته باشید که طول عمر کاشت دندان شما به چندین عامل بستگی دارد که عبارتند از: نحوه مراقبت از ایمپلنت عمل شفاهی شما چقدر خوب مراقبت کرده و ایمپلنت دندان خود را حفظ می کنید ، بیشتر بخوانید

طول عمر ایمپلنت دندان

طول عمر ایمپلنت دندان چند سال است؟

طول عمر ایمپلنت چند سال است؟ شاید شنیده باشید که عمر ایمپلنت دندان می تواند حدود 25 سال یا بیشتر طول بکشد. این درست است تا زمانی که شما از آنها مراقبت کافی داشته باشید. طبق آمارها طول عمر ایمپلنت ها وابسته بیشتر بخوانید

تعداد جلسات ایمپلنت دندان در اصفهان

تعداد جلسات ایمپلنت دندان در اصفهان

تعداد جلسات ایمپلنت در این قسمت از مقاله تعداد جلسات ایمپلنت را به طور کامل شرح می دهیم و شما به طور کامل درباره ایمپلنت دندان چند مرحله دارد ؟ اشنا خواهید شد . قبل از جلسه کاشت ممکن است لازم باشد بیشتر بخوانید

مدت زمان جراحی ایمپلنت

مدت زمان جراحی ایمپلنت

مدت زمان جراحی ایمپلنت کاشت دندان کاشت فاز 1 – ارزیابی و آماده سازی این شامل همه چیز ، از کشیدن دندان گرفته تا پیوند استخوان (در صورت لزوم) می باشد. سی تی اسکن انجام می شود و پزشک دندانپزشکی بیشتر بخوانید