کراس بایت دندانهای قدامی

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite )

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite ) در حالت نرمال می بایست دندانهای فک بالا 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که در مورد یک یا چند دندان این حالت معکوس باشد یعنی دندان بیشتر بخوانید

ناهماهنگی خط وسط دندانها

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین)

ناهماهنگی خط وسط دندانها (میدلاین) خط میانی قوس دندانهای بالا و پایین را میدلاین می گویند . در درجه اول می بایست میدلاین فک بالا با خط میانی صورت و میدلاین فک پایین با خط میانی صورت هماهنگ باشد و بیشتر بخوانید

وجود فاصله در بین دندانها

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing)

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing) در این نوع ناهنجاری معمولاً فک بزرگ از پدر و دندانهای کوچک از مادر به ارث گرفته می شوند . در اینصورت به علت کوچکی دندانها و به دلیل فضای اضافه موجود در قوس بیشتر بخوانید

نامرتبی و شلوغی دندانه

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding)

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding) شایعترین علتی که بیمار برای درمان ارتودنسی مراجعه می نماید ، نامرتبی و شلوغی دندانها است . این امر به علت عدم تناسب فکین با دندانها است . به طور مثال اگر بیماری فک کوچک خود بیشتر بخوانید

اورجت زیاد

اورجت زیاد

اورجت زیاد (Increased overjet) در شرایط نرمال دندانهای قدامی فک بالا باید حدود 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که دندانهای فک بالا بیشتر از 2 میلیمتر از دندانهای فک پایین فاصله داشته باشند بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی کشیدن دندان

جراحی کشیدن دندان

جراحی کشیدن دندان وقتی لازم باشد برای کشیدن دندانتان به جراح فک مراجعه کنید، یعنی شرایط آن کمی پیچیده است و محدود به یک کشیدن ساده نمی شود. وقتی دندان از لثه ها بیرون زده باشد، دندانپزشک خیلی راحت آن بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان اپن بایت 

اپن بایت (Open bite)

اپن بایت (Open bite) درحالت نرمال دندانهای قدامی فک بالا در حدود 2 الی 3 میلیمتر از دندانهای فک پایین را از نظر عمودی می پوشانند. به عبارت دیگر عدم هم پوشانی دندانهای قدامی از نظر بعد عمودی اپن بایت (Open bite) نام بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان دیپ بایت

دیپ بایت (Deep bite)

دیپ بایت (Deep bite) در حالت طبیعی دندانهای جلوی فک بالا باید در حدود 2 الی 3 میلیمتر از دندانهای فک پایین را از نظر عمودی بپوشانند. در صورت وجو دیپ بایت دندانهای قدامی فک بالا مقدار زیادی از دندانهای قدامی بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان کوچکی فک بالا

کوچکی فک بالا

کوچکی فک بالا (Maxillary deficiency) اگر فک بالا کوچک باشد ، می توان با پلاک های متحرک پیچ دار فک بالا را از نظر بعد عرضی باز نمود . در هنگام تحویل پلاک متحرک پیچ دار نحوه باز کردن که به بیشتر بخوانید

 جراح دهان، فک و صورت اصفهان تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک

تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک

تفاوت بین دندانپزشک با جراح دندانپزشک بیشتر اوقات بیماران فکر می کنند جراح فک با دندانپزشک فرقی ندارد. تفاوت این دو پزشک به آموزش هایی که دیده‌اند برمی گردد و از آنجایی که تخصص های متفاوتی دارند، خدمات متفاوتی هم بیشتر بخوانید